สำหรับบางคน ‘เปลี่ยนเบอร์ & เปลี่ยนชื่อ’ ก็ไม่ช่วยอะไร

เคยมีหลายคนติดต่อเข้ามาปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือและเปลี่ยนชื่อ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ผมต้องปฏิเสธกลับไป (จริงๆก็แอบเสียดาย) ไม่ใช่ว่าพวกเขามีปัญหาขัดสนเงินทองจนไม่สามารถจ่ายได้ แต่เป็นเพราะผมพิจารณาดูแล้วว่าเปลี่ยนไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไร


เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชื่อ

สำหรับผู้ที่เข้ามาขอรับคำปรึกษานั้นผมจะแนะนำให้ตรวจดวงชะตาก่อนทุกครั้งเพื่อชี้แนะแนวทาง ส่วนจะมีการเปลี่ยนเบอร์หรือเปลี่ยนชื่อหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่เขาจะตัดสินใจด้วยตัวเองทีหลัง แต่คนที่ติดต่อเข้ามาแล้วต้องการเพียงเปลี่ยนเบอร์-เปลี่ยนชื่อผมคงจัดให้ตามที่ต้องการไม่ได้

ถามว่า "เบอร์" และ "ชื่อ" มีผลต่อดวงชะตาหรือไม่? คำตอบคือ "มีแน่นอน!!!" แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ของวิเศษที่จะดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างตราบใดที่ยังไม่รู้วิธีการดำเนินไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ดังนั้นต่อให้มี "เบอร์วิเศษ" หรือ "ชื่อวิเศษ" มันก็คงไม่เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้

เมื่อชีวิตของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในฐานะคนที่มอบ ‘เบอร์โทรศัพท์’ มอบ ‘ชื่อ’ ให้ก็คงต้องกลายสภาพเป็น ‘แพะรับบาป’ เสียทั้งชื่อเสียง เสียความเชื่อมั่น เสียเครดิตที่สร้างสมมานานและที่สำคัญที่สุดคือเสียจรรยาบรรณในการเป็นที่ปรึกษาชีวิต ดังนั้นเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น

การจะมีชีวิตที่ดีได้นั้นเกิดจากหลากหลายองค์ประกอบที่ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านจิตใจที่ถือแก่นของชีวิต ดังนั้นผมจึงรู้สึกสงสารถ้าเขาเหล่านั้นไปหา ‘ชื่อ’ หา ‘เบอร์’ จากคนที่ไม่มีความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริง ชีวิตของเขาก็จะยังคงอยู่ในวังวนเดิมๆครับ