เปลี่ยนดวง เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

‘ดวงชะตา’ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการรวมกันของรูปร่างหน้าตา ความคิด สติปัญญา พันธุกรรม ครอบครัว สังคม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ช่วยแก้ไขดวงชะตาได้ คือ การรู้จักตนเอง การยอมรับปัญหาในสิ่งที่เป็น การพัฒนาตัวเอง การพัฒนาปัญญา การรู้จักบาปบุญคุณโทษ การมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้อภัย การมองโลกตามความเป็นจริง ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมนุษย์


เปลี่ยนดวง เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

การดูดวงชะตาเปรียบเสมือนการส่องกระจกเพื่อสะท้อนชีวิต ทำให้เรารู้ถึงสิ่งที่เรากำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีจนเกิดความเข้าใจและยอมรับเพื่อพัฒนาตัวเอง ให้รู้จังหวะจนสามารถตัดสินใจทำในสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดได้

สิ่งที่เป็นปัญหาของชีวิตนั่นคือ ‘การตีความของชีวิต’ มันเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีซึ่งมาจากเหตุการณ์แย่ๆที่เคยประสบพบเจอมา เหตุการณ์แย่ๆนั้นทำให้มีสภาวะอารมณ์ที่ไม่ดี ดังนั้นเวลาที่เจอเหตุการณ์ต่างๆจึงทำให้เกิดการตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์เป็นพื้นฐานกลั่นกรองออกมาเป็นภาพในหัวและความรู้สึกแบบอัตโนมัติ

หากใครมีสภาวะอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลา รู้สึกไม่มีความสุข เศร้า ไร้ความหวัง หดหู่ ขาดแรงบันดาลใจ รู้สึกไม่เป็นที่รัก อ้างว้างโดดเดี่ยว ไร้เรี่ยวแรง เบื่อหน่ายความรัก ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้ดวงชะตาไม่ดี ส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ที่ไม่มีความสุข ทำให้ดวงชะตาหรือการตัดสินใจของเรานั้นผิดพลาด

ความผิดพลาดทำให้รู้สึกโหยหาความสุขอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้จักความสุขที่แท้จริง ส่งผลให้ทำสิ่งที่ผิดพลาดมากมาย ติดอยู่ในกับดักของปมปัญหาในอดีต แต่ทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการปลดล็อคคลายปม ตรวจดวงชะตาเพื่อวางแผนชีวิต ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รู้จักความสุขที่แท้จริงของชีวิต