ถ้าคุณเข้าใจความรัก...

            ถ้าคุณเข้าใจในเรื่อง ‘ความรัก’ คุณอาจจะไม่เลือกคนที่คุณกำลังคบหาอยู่ตอนนี้เลยก็เป็นได้ คุณอาจจะเลิกกับคนที่คุณกำลังคบหาอยู่ หรือไม่งั้นคุณก็อาจจะรักคนๆนั้นมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม


ถ้าคุณเข้าใจความรัก

            ความรักคือ ‘ความเข้าอกเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกัน’ ถ้าคุณเข้าใจใครคนหนึ่งอย่างถ่องแท้ คุณอาจจะเลือกที่จะอยู่กับเขาหรืออาจจะเป็นแค่ผู้ที่หวังดีกับเขาในฐานะเพื่อน
            ความรักกับการใช้ชีวิตคู่นั้นเป็นเรื่องที่ไปด้วยกัน การใช้ชีวิตคู่จะต้องเริ่มต้นด้วยความรัก แต่มันจะต้องเดินทางกันไปด้วยความเหมาะสมคู่ควร
            ‘ความเหมาะสมคู่ควร’ จะทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวและ ‘ความรัก’ จะทำให้มีความสุข เมื่อทั้งสองอย่างเดินทางมาบรรจบเข้าหากันและกัน ชีวิตคู่ก็จะมีความสุขและความซื่อสัตย์ตลอดไป
            ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่อง ‘ความรัก’ ไม่เข้าใจในเรื่อง ‘ความเหมาะสมคู่ควร’ ชีวิตรักก็จะมีแต่ความทุกข์ หรือหากคุณเข้าใจเรื่อง ‘ความรัก’ แต่ไม่เข้าใจเรื่อง ‘ความเหมาะสมคู่ควร’ ชีวิตคู่ก็จะมีแต่ความทุกข์