เลข 0 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ เลวร้ายและควรหลีกเลี่ยง โดยอาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช

            ความเชื่อเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่มีเลข 0 ปรากฏอยู่ใน 7 ตำแหน่งสุดท้าย (XXX-000-0000) ถือว่าเลวร้ายและควรหลีกเลี่ยงครับ ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเลข 0 มีอิทธิพลในการสะท้อนพลังด้านลบนำมาซึ่งความเสียหายสารพัด โดยเฉพาะหากอยู่ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


เลข 0 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 0
• เพื่อน - เพื่อนไม่ดี เพื่อนเอารัดเอาเปรียบ
• ครอบครัว - แตกแยก ไม่มีความสุข
• ความรัก - รักสามเส้า การนอกใจ คนรักเอาเปรียบ
• การงาน - ลำบาก งานไม่ดี ไม่ตรงกับความต้องการ
• การเงิน - ติดขัด หนี้สินล้นพ้นตัว หามาเท่าไหร่ก็หมด
• สุขภาพ - ไม่ดี ระวังโรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ป่วยแบบไม่มีสาเหตุ

            ดังนั้นสำหรับเบอร์โทรศัพท์มือถือของใครที่มีเลข 0 อยู่ใน 7 ตำแหน่งสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เปลี่ยนด่วนๆครับ อย่าเก็บเอาไว้เลย แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ขอแนะนำว่าควรศึกษาหรือปรึกษาจากผู้รู้จริงเสียก่อนเพื่อให้เบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ไฉไลและปังสุดๆครับ