เบอร์โทรศัพท์มือถือรักจริงเกลียดจริง ยอมหักไม่ยอมงอ

ไขรหัสชีวิตจากเบอร์โทรศัพท์มือถือ... สำหรับท่านที่มีเลข 0, 1, 3, 7 และ 8 อยู่ในตำแหน่งที่สามของเบอร์โทรศัพท์มือถือ (XX0-XXX-XXXX), (XX1-XXX-XXXX), (XX3-XXX-XXXX), (XX7-XXX-XXXX), (XX8-XXX-XXXX) มักเป็นคนมีไหวพริบ ขยันอดทน ทำอะไรคล่องแคล่ว รักเพื่อนฝูง


เบอร์โทรศัพท์มือถือทำนายชีวิต

แต่ท่านที่มีเลข 0, 1, 3, 7 และ 8 อยู่ในตำแหน่งที่สามของเบอร์โทรศัพท์มือถือมักจะเป็นประเภทยอมหักไม่ยอมงอ ใจร้อน โผงผาง รักจริงเกลียดจริง (อย่าให้โกรธ) อยากได้อะไรก็ต้องได้ทันที ขับรถเร็ว ท่านต้องระมัดระวังคำพูดคำจา ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะยิ่งใจร้อนมาก ไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่