24-42 เลขแห่งการสื่อสารเจรจาและวาทศิลป์

ลำดับคู่เลข 24-42 เลขคู่มิตรแท้ เลขแห่งการสนับสนุน เลข 2 คือ "ดาวจันทร์" (ธาตุดินอ่อน) สื่อถึง "ความอ่อนโยน" เลข 4 คือ "ดาวพุธ" (ธาตุน้ำ) สื่อถึง "ความมีมนุษยสัมพันธ์" เมื่อรวมเลข 24-42 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นพลังแห่งการเจรจาสื่อสารที่ชาญฉลาด


ความหมายของเลข 24-42

อิทธิพลของคู่ตัวเลข 24-42 ส่งผลให้ในด้านการมีวาทศิลป์เป็นเลิศ เจรจาโดดเด่น ได้รับความรักความเมตตา ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู เพื่อนฝูงรักใคร่ ดึงดูดทรัพย์ ส่งเสริมการค้าการขายและงานเจรจาให้ประสบความสำเร็จเหมือนเปลี่ยนคำพูดให้เป็นเงินทอง