ความหมายของเลข 27-72 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 27-72 ในทางโหราศาสตร์เรียกว่า "เลขคู่พลัดพราก" หากมีอยู่ใน 8 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ขอให้รีบเปลี่ยนครับ เลข 2 คือ "ดาวจันทร์" (ธาตุดินอ่อน) เลข 7 คือ "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) เมื่อน้ำกับไฟมาเจอกันจึงเกิดการทำลาย กลายเป็นความสูญเสีย ความทุกข์ ความผิดหวัง


ความหมายของเลข 27-72 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 27-72 ในเบอร์โทรศัพท์ส่งผลเสียในเรื่องการเงินโดยตรงครับ เลขนี้ทำให้ผู้ใช้อยู่ในวิกฤติของการเสียทรัพย์ อับโชค หนี้สินล้นพ้นตัว ทุนหายกำไรหด ใช้จ่ายออกไปอย่างงงๆ หากให้ใครหยิบยืมเงินไปก็แทบจะไม่มีโอกาสได้คืน ดังนั้นเลข 27-72 จึงเป็นคู่เลขที่เลวร้ายที่สุดในด้านการเงิน

เลข 27-72 ในเบอร์โทรศัพท์ยังส่งผลให้ผู้ใช้เกิดความเครียด วิตกกังวล เจอเรื่องอะไรก็เก็บเอามาคิดๆๆๆไม่ปล่อยวาง ความรักแตกหัก ชีวิตมีแต่เรื่องวุ่นวาย ระวังเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียอย่างไม่คาดฝัน เลขนี้ถ้าไม่แข็งแกร่งจริงๆอยู่ไม่ได้ครับ ทางแก้เดียว คือ เปลี่ยน!!!