ความหมายของเลข 08-80 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 08-80 จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเลข 0 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวมฤตยู" หรือ "ดาวยูเรนัส" (ไม่มีธาตุ) และเลข 8 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวราหู" (ธาตุลม) หมายถึง การเงินและความลุ่มหลงมัวเมา


ความหมายของเลข 08-80 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 08-80 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้มีความกล้าแบบไร้สติ อารมณ์แปรปรวน ใจร้อนวู่วาม โมโหง่าย ใจใหญ่เกินตัว ลุ่มหลงมัวเมาไปกับอบายมุข (ประเภทถึงไหนถึงกัน) หูเบา เชื่อคนง่าย ประมาท มักมีเรื่องให้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เสมอ