ความหมายของเลข 11 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

นักวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จัดให้เลข 11 อยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเลข 1 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอาทิตย์" (ธาตุไฟ) หมายถึง พลัง ความร้อนแรง ความเป็นผู้นำ ชื่อเสียงเกียรติยศและความทะเยอทะยานพุ่งไปข้างหน้า


ความหมายของเลข 11 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 11 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เด็ดเดี่ยว ชอบที่จะเป็นผู้นำ อยากเป็นจุดเด่นจุดสนใจ กระตุ้นให้เดินหน้าทำตามเป้าหมาย แต่มักจะใจร้อน ไม่ยอมฟังคนอื่น ยกตนข่มท่าน คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลก บ่อยครั้งจึงเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้

เลข 11 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือเหมาะสำหรับใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ เหมือนการเติมเชื้อไฟเข้าไป หรือใช้สำหรับผู้ที่ต้องการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง (แนะนำให้เป็น 111 จะดูสวยและแรงกว่า) แต่จะต้องพิจารณาด้วยว่าเลข 11 ไม่ตกอยู่ในตำแหน่ง "กาลกิณี" ของเบอร์โทรศัพท์มือถือ