ความหมายของเลข 13-31 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 13-31 จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือ เรียกว่า "เลขคู่ศัตรู" โดยเลข 1 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอาทิตย์" (ธาตุไฟ) และเลข 3 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอังคาร" (ธาตุลม) หมายถึง ความกล้าหาญ ความทรงพลัง ความรุนแรงและการเข้าปะทะ (พร้อมบวก)


ความหมายของเลข 13-31 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 13-31 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีความกล้า ตัดสินใจและลงมือทำอะไรด้วยความรวดเร็ว แต่อารมณ์รุนแรง อาฆาตมาดร้าย ชีวิตพลิกผัน เจออุปสรรคปัญหา ดึงดูดเรื่องราวไม่ดี การทะเลาะวิวาท คดีความ อุบัติเหตุ เรื่องราวต่างๆมักจบลงด้วยความล้มเหลวและผิดหวัง