เลขคู่ศัตรู อิทธิพลเลขขัดแย้ง ลดทอน ทำลาย

ในศาสตร์ตัวเลขมีคู่ตัวเลขที่ส่งเสริมเกื้อหนุนกัน ได้แก่ "เลขคู่มิตร" และ "เลขคู่สมพล" ขณะเดียวกันยังมีคู่ตัวเลขที่มีอิทธิพลในการลดทอนและบ่อนทำลาย เรียกว่า "เลขคู่ศัตรู" ประกอบด้วย 13, 25, 48 และ 67


เลขคู่ศัตรู

เลขคู่ศัตรู
• คู่เลข 13-31: อิทธิพล "ดาวอาทิตย์" กับ "ดาวอังคาร" เสริมให้เกิดความรุนแรง การแตกหัก ความสัมพันธ์ลุกเป็นไฟ พร้อมจะระเบิดเปิดศึกขึ้นได้ทุกเมื่อ

• คู่เลข 25-52: อิทธิพล "ดาวจันทร์" กับ "ดาวพฤหัสบดี" บางตำราเรียก "นารีอุปถัมภ์" เสริมให้ผู้หญิงตกอยู่ในสภาวะที่ขัดขืนไม่ได้ แต่ยังไม่ถือว่าเลวร้าย

• คู่เลข 48-84: อิทธิพล "ดาวพุธ" กับ "ดาวราหู" เสริมให้เกิดความแปรปรวน คลุมเครือ พลิกสถานการณ์จากดีเป็นร้าย เกิดการทะเลาะวิวาท เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

• คู่เลข 67-76: อิทธิพล "ดาวศุกร์" กับ "ดาวเสาร์" เสริมให้เกิดความขัดแย้ง แตกร้าว เหนื่อยหน่าย เหมือนน้ำกับไฟที่เข้ากันไม่ได้ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีแต่อุปสรรค