ความหมายของเลข 14-41 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 14-41 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ (ควรมีติดเอาไว้) โดยเลข 1 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอาทิตย์" (ธาตุไฟ) และเลข 4 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพุธ" (ธาตุน้ำ) หมายถึง พลังอำนาจในการประชาสัมพันธ์ที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน


ความหมายของเลข 14-41 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 14-41 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีวาทศิลป์ดีเลิศ เข้าขั้นวาจาเรียกทรัพย์ ฉลาดรอบคอบ เรียนรู้ไว ไหวพริบปฏิภาณดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ไหลลื่นไปตามสถานการณ์ได้ตลอด ได้รับความเมตตา คำพูดคำจามีหลักการฟังดูน่าเชื่อถือ (แต่ก็แอบดื้อเงียบนิดๆนะ)

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 14-41 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 2 หรือ 7 (0x3-xxx-xxxx, 0x7-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)