ความหมายของเลข 19-91 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 19-91 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ โดยเลข 1 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอาทิตย์" (ธาตุไฟ) และเลข 9 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเกตุ" หรือ "ดาวเนปจูน" (ไม่มีธาตุ) หมายถึง สติปัญญา ชื่อเสียงเกียรติยศและความสำเร็จ


ความหมายของเลข 19-91 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 19-91 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีความเก่งกล้าสามารถ รสนิยมดี เข้าสังคมเก่ง รู้จักการวางตัว มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการสนับสนุน เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือชาวต่างชาติต่างภาษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 19-91 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 2 (0x2-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)