ความหมายของเลข 25-52 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 25-52 เลขคู่ขัดแย้งที่อาจเรียกว่าเป็นเลขพิเศษซึ่งจัดให้อยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" สำหรับผู้หญิง แต่จัดอยู่ในกลุ่มเลขที่ดี "โซนสีเขียว" สำหรับผู้ชาย โดยเลข 2 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวจันทร์" (ธาตุดินอ่อน) และเลข 5 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) มีการขนานนามเลขคู่นี้ว่า "นารีอุปถัมภ์" ตามตำนานชาติเวร


ความหมายของเลข 25-52 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 25-52 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ชายส่งผลให้มีโชคและได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้าม แต่หากผู้หญิงมีเลข 25-52 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจะส่งผลให้เหน็ดเหนื่อย ความรักมีปัญหาและต้องช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ชายเหมือนตกอยู่ในสภาวะจำยอมที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตรงตามนิยามของเลขนารีอุปถัมภ์

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 25-52 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 3 หรือ 8 (0x3-xxx-xxxx, 0x8-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)