ความหมายของเลข 29-92 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 29-92 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ โดยเลข 2 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวจันทร์" (ธาตุดินอ่อน) และเลข 9 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเกตุ" หรือ "ดาวเนปจูน" (ไม่มีธาตุ) หมายถึง ความอ่อนโยนมีเสน่ห์และเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์


ความหมายของเลข 29-92 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 29-92 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีเสน่ห์ ไหวพริบปฏิภาณดี มีรสนิยม จินตนาการสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ พบไอเดียใหม่ๆ หาเงินเก่ง บริหารเงินคล่อง มีลาภจากการเสี่ยงโชค จิตใจเมตตา ชอบช่วยเหลือคน ติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 29-92 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 3 (0x3-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)