ความหมายของเลข 35-53 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 35-53 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ โดยเลข 3 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอังคาร" (ธาตุลม) และเลข 5 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) หมายถึง พลังแห่งสติปัญญา สุขภาพร่างกายและการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แคล้วคลาด


ความหมายของเลข 35-53 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 35-53 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนเฉลียวฉลาด ไหวพริบปฏิภาณดี มั่นใจในตัวเอง มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง บริวารให้ความเคารพยำเกรง ซื่อตรง มั่นคง ชัดเจน จัดได้ว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถที่ไม่ธรรมดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 35-53 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 4 หรือ 8 (0x4-xxx-xxxx, 0x8-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)