ความหมายของเลข 36-63 ในเบอร์โทรสัพท์มือถือ

เลข 36-63 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ ตามตำราเรียกว่า "เลขคู่มิตร" โดยเลข 3 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอังคาร" (ธาตุลม) และเลข 6 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวศุกร์" (ธาตุน้ำ) หมายถึง ความสุขสำราญทางโลก (เรียกได้ว่ายอดปรารถนาของมนุษย์)


ความหมายของเลข 36-63 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 36-63 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีเสน่ห์ เมตตามหานิยม ดึงดูดเพศตรงข้าม มั่นใจในตัวเอง หาเงินเก่งมาก เงินทองไหลเข้าไม่ขาด มีโชคมีลาภ มีพรสวรรค์ในการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง ผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริม ความรักสดใส ประสบความสำเร็จในเวลารวดเร็ว

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 36-63 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 1 หรือ 4 (0x1-xxx-xxxx, 0x4-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)