ความหมายของเลข 37-73 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 37-73 จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ (อย่างเด็ดขาด!!!) โดยเลข 3 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอังคาร" (ธาตุลม) และเลข 7 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) หมายถึง พลังความรุนแรงและการทำลายล้างที่ไม่จบไม่สิ้น


ความหมายของเลข 37-73 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 37-73 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีความขยันอดทน (ทางกาย) สู้ไม่ถอย แต่อารมณ์ร้อนแรง เครียด กดดัน ความรักมีปัญหา การเงินขาดสภาพคล่อง ยอมหักไม่ยอมงอ เกิดวิวาทะ คดีความ อุบัติเหตุรุนแรง ทุกข์ยาก อุปสรรคปัญหาเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย (เรียกได้ว่าแย่สุดๆ)