ความหมายของเลข 46-64 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 46-64 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ โดยเลข 4 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพุธ" (ธาตุน้ำ) และเลข 6 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวศุกร์" (ธาตุน้ำ) หมายถึง พลังแห่งความรัก การเงินและโชคลาภวาสนาที่ส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต


ความหมายของเลข 46-64 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 46-64 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีเสน่ห์ ช่างพูดช่างเจรจา ร่าเริง รสนิยมดี จินตนาการกว้างไกล ผู้คนรักใคร่เอ็นดู หาเงินเก่ง คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เก่ง ไหลลื่นได้ตลอด ทำมาค้าขึ้น เส้นทางโรยด้วยกลีบกุหลาบ เรียกว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จก็คงไม่ผิดเพี้ยนนัก

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 46-64 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 1 หรือ 7 (0x1-xxx-xxxx, 0x7-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)