ความหมายของเลข 47-74 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 47-74 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเหลือง - โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้แต่ต้องพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสม โดยเลข 4 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพุธ" (ธาตุน้ำ) และเลข 7 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) หมายถึง พลังแห่งการพูดและปฏิบัติ


ความหมายของเลข 47-74 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 47-74 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนฉลาด ไหวพริบปฏิภาณดี มีความรอบคอบมาก มุ่งมั่นตั้งใจ ขยันขันแข็ง อดทน หนักเอาเบาสู้ คำพูดคำจาฟังดูน่าเชื่อถือ โน้มน้าวให้คนเชื่อได้ง่ายๆ พูดจริงทำจริง (ไม่ใช่ดีแต่พูด) ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 47-74 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 5 หรือ 7 (0x5-xxx-xxxx, 0x7-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)