ความหมายของเลข 67-76 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 67-76 จัดอยู่ในกลุ่มเลขสุดยอดแห่งอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ (อย่างเด็ดขาด!!!) เรียกว่า "เลขคู่ศัตรู" โดยเลข 6 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวศุกร์" (ธาตุน้ำ) และเลข 7 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) หมายถึง การพลัดพราก แตกแยกและพลังในการทำลายล้าง


ความหมายของเลข 67-76 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 67-76 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เกิดความเครียด วิตกกังวล การเงินมีปัญหาติดขัด ชักหน้าไม่ถึงหลัง หนี้สินล้นพ้นตัว เสี่ยงล้มละลาย ความรักมีปัญหา รักสามเส้า ทะเลาะเบาะแว้ง ตกอยู่ในสภาวะเหนื่อยหน่าย ถูกเอารัดเอาเปรียบ เรียกว่าเป็นคู่ศัตรูตัวฉกาจของความรักและการเงิน