ความหมายของเลข 77 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 77 จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ เรียกว่า "เลขแห่งความทุกข์และความเครียด" โดยเลข 7 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทนและพยายาม ดังนั้นเลข 77 จึงกลายเป็นการแบกรับความกดดันและความตึงเครียดเอาไว้


ความหมายของเลข 77 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 77 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีความขยันอดทน เลือดนักสู้เต็มเปี่ยม แต่มักมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขตลอด เครียด คิดมาก อมทุกข์ วิตกกังวล มองโลกในแง่ร้าย หวาดระแวง ความรักแย่ เหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ โรคภัยไข้เจ็บมาเยือน ระวังจะกลายเป็นโรคซึมเศร้า