หลักเกณฑ์ "2 ห้าม 3 ต้อง" ในการตั้งชื่อมงคล

การตั้งชื่อของคนในยุคนี้แตกต่างจากยุคก่อนอย่างสิ้นเชิงซึ่งเห็นแล้วรู้สึกเป็นห่วงอยู่ในใจ แม้จะมีชื่อที่สวยหรูดูแปลกใหม่แต่กลับไม่มีความมงคลเลย ผมจึงขอใช้โอกาสนี้แนะนำแนวทางในการตั้งชื่อมงคลด้วยเกณฑ์ "2 ห้าม 3 ต้อง" ดังนี้


หลักเกณฑ์การตั้งชื่อมงคล

2 ห้าม
1. ห้ามมีกาลกิณี: การหลีกเลี่ยง "อักษรกาลกิณี" หรือ "พยัญชนะต้องห้าม" สำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันนั้นแทบจะเป็นปัจจัยแรกและอาจจะเป็นปัจจัยเดียวของคนที่ตั้งชื่อด้วยตัวเองเพราะคิดว่าแค่ไม่มีอักษรเหล่านี้ก็จะทำให้ชื่อที่ตั้งออกมาเป็นชื่อที่ดี แต่แค่นั้นยังไม่เพียงพอ อักษรกาลกิณี

2. ห้ามพิสดาร: การตั้งชื่อให้เรียกยาก สะกดยากและผิดไวยากรณ์ถือเป็นอัปมงคลทั้งสิ้น โดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์ยิ่งอาการหนักเพราะพยายามเลี่ยงกาลกิณีสุดฤทธิ์จนได้ชื่อที่พิสดาร 555 ชื่อที่ดีจะต้องเรียกง่าย สะกดง่ายและถูกหลักไวยากรณ์ แต่ก็ต้องไม่เชยจนฟังดูล้าสมัย

3 ต้อง
1. ต้องมีรหัสดี: พยัญชนะทุกตัวสามารถถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขได้ (เช่นเดียวกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ) ชื่อที่ดีจะต้องถอดรหัสออกมาแล้วได้ค่าตัวเลขที่ดี ค่าตัวเลขที่มีความมงคล ไม่มีค่าที่ขัดแย้งหรือบั่นทอนกันเอง รหัสชื่อ

2. ต้องมีความหมายดี: ชื่อที่มีความหมายดีแค่ได้ยินก็ทำให้รู้สึกดี รู้สึกถึงพลังด้านบวกที่แฝงอยู่ในชื่อ ดังนั้นแม้จะมีชื่อที่ไม่มีกาลกิณี มีรหัสที่ดีและถูกหลักไวยากรณ์ แต่ถ้าชื่อที่ตั้งออกมานั้นไม่มีความหมายหรือมีความหมายที่ไม่ดีก็ยังไม่ถือว่าเป็นชื่อมงคล (แล้วจะตั้งชื่อทำไม)

3. ต้องถูกดวงชะตา: ชื่อที่ดีจะต้องตรงและส่งเสริมดวงชะตาของผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อ ดวงชะตาของใครก็เป็นของคนๆนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะใช้เพื่อออกแบบชื่อให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล แม้จะเกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ชื่อแบบเดียวกันได้