เลขมงคลของคนกลางคืน เสริมไหวพริบปฏิภาณด้วยอิทธิพลดาวราหู

ในการประกอบธุรกิจ "กลางคืน" มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ดังนั้นตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เหมาะสำหรับธุรกิจกลางคืนจะต้องมีความพิเศษเช่นกัน โดยจะต้องเน้นในเรื่องไหวพริบปฏิภาณและความฉลาดจากอิทธิพลของ "ดาวราหู" มาส่งเสริม


เลขสำหรับธุรกิจกลางคืน
ภาพ: Ancient Astrology Talks

สำหรับเลขที่เป็นตัวแทนของดาวราหูคือเลข "8" สื่อความหมายถึง "การเงิน ความฉลาดและการมีเล่ห์เหลี่ยม" ความฉลาดจากอิทธิพลของดาวราหูไม่ใช่ฉลาดในทางทฤษฎี แต่เป็นความฉลาดล้ำลึกในลักษณะของการอ่านสถานการณ์และการมีชั้นเชิง เรียกว่าเป็นนักวางกลยุทธ์ชั้นเซียน

ส่วนตัวเลขส่งเสริมที่จะนำมาจับคู่กับดาวราหูได้แก่ 2, 7, 8 (ราหูด้วยกันเอง) และ 9 นั่นคือ 28, 82, 78, 87, 88, 89 และ 98 ซึ่งจะช่วยเสริมอำนาจบารมีเข้าไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการร้อยเรียงอย่างเหมาะสมและไม่มีเลขตัวใดตกอยู่ในตำแหน่ง "กาลกิณี" ของเบอร์โทรศัพท์มือถือครับ