บันไดโจร เส้นทางขึ้นลงที่ไม่ควรมีไว้ในบ้าน

บ้านที่มีมากกว่าหนึ่งชั้นแล้วบันไดทางขึ้นลงระหว่างชั้นอยู่ด้านนอกตัวบ้าน (ไม่ใช่บันไดหนีไฟ) อารมณ์ประมาณว่าผู้ที่อาศัยชั้นบนต้องการความเป็นส่วนตัวและสะดวกในการเดินขึ้นลงโดยไม่ต้องเข้าไปในตัวบ้าน แต่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ผู้อาศัยเท่านั้นที่จะได้รับความสะดวกนี้ ภาพประกอบ: Home Southern Staircase


บันไดโจร

ในมุมของความเชื่อมองว่าบันไดบ้านคือ "ทางเดินมังกร" ซึ่งหากบันไดทางขึ้นลงระหว่างชั้นถูกสร้างให้อยู่นอกตัวบ้าน บันไดลักษณะนี้จะไม่ใช่ทางเดินมังกร แต่จะกลายเป็น "บันไดโจร" ให้มิจฉาชีพใช้ในการย่องขึ้นไปชั้นบนได้อย่างสะดวกโยธิน แน่นอนว่าคงไม่ย่องขึ้นไปทำเรื่องดี

บันไดบ้านควรอยู่ในตัวบ้าน แต่หากจำเป็นต้องมีบันไดโจรด้วยเหตุผลในการต่อเติมแล้วเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะข้อจำกัดของพื้นที่ใช้สอย สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ด้วยการสร้างรั้วรอบขอบชิดไม่ให้บันไดอยู่ในลักษณะเปลือยโล่งและมีทางเข้าถึงได้เพียงจุดเดียวซึ่งต้องมองเห็นได้ง่าย

ส่วนในกรณีของหอพักหรือห้องเช่าซึ่งมีบันไดทางขึ้นลงระหว่างชั้นอยู่นอกตัวอาคารจะไม่นับว่าบันไดลักษณะนี้เป็นบันไดโจร แต่จะเป็นเพียงเส้นทางที่ใช้สัญจรขึ้นลงธรรมดาๆเพราะถือว่าแต่ละห้องถูกแบ่งแยกความสัมพันธ์ออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่นับรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนบ้าน