วันเดือนปีเกิด ชื่อจริง & เบอร์โทรศัพท์ มีพื้นฐานมาจากศาสตร์เดียวกัน

ทราบหรือไม่ว่า "วันเดือนปีเกิด" "ชื่อจริง" และ "เบอร์โทรศัพท์มือถือ" ล้วนมีพื้นฐานการพยากรณ์มาจากศาสตร์เดียวกัน เรียกว่า "มหาสัตตเลข" (เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน) ดังนั้น "วันเดือนปีเกิด" "ชื่อจริง" และ "เบอร์โทรศัพท์มือถือ" จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และแยกออกจากกันไม่ได้


พยากรณ์วันเดือนปีเกิด ชื่อ เบอร์โทรศัพท์

สำหรับ "วันเดือนปีเกิด" และ "เบอร์โทรศัพท์มือถือ" มีลักษณะทางกายภาพเป็นตัวเลขอยู่แล้วจึงพอเข้าใจได้ถึงจุดร่วมตรงนี้ แต่ "ชื่อจริง" เขียนและสะกดด้วย "พยัญชนะ" หลายคนจึงไม่รู้ว่ามันจะถอดรหัสออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ภายใต้ศาสตร์เดียวกัน

ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ศาสตร์ตัวเลขในการพยากรณ์ดวงชะตาจะต้องสามารถดูได้ทั้ง "วันเดือนปีเกิด" "ชื่อจริง" และ "เบอร์โทรศัพท์มือถือ" (รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวเลข) เพราะทั้ง 3 ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เหมือนอวัยวะในร่างกายที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้