ของขวัญต้องห้าม กระจก กระเบื้อง เครื่องแก้ว

บรรดากระจก... กระเบื้อง... เครื่องแก้ว... ไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ที่สวยเลิศเลอค่าเพียงใดก็ไม่ควรมอบเป็นของขวัญให้กัน โดยในมุมความเชื่อมองว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้ง ความแตกแย แตกหัก เหมือนการอวยพรให้ผู้รับเกิดความร้าวฉานและวิบัติขึ้นในชีวิต (ซะอย่างงั้น)


กระจก กระเบื้อง เครื่องแก้ว
ภาพ: Wayfair

ส่วนในทางกายภาพ กระจก กระเบื้องและเครื่องแก้วนานาชนิดนั้นจัดเป็นวัตถุเปราะบาง แม้ว่า "ธาตุ" ของวัตถุจะแข็งแต่หากเกิดการกระทบกระทั่งแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเสียหายได้แล้ว ซึ่งสิ่งของประเภทนี้ส่วนใหญ่เมื่อได้รับความเสียหายแล้วก็จะกลายสภาพเป็นขยะไร้ค่าในทันที

ยิ่งบอบบางมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังดูแลรักษามากขึ้นไปอีกหลายเท่า ของขวัญที่มีค่าจึงกลายเป็นภาระของทั้งผู้ให้และผู้รับ บางครั้งยังไม่ทันได้มอบให้กันก็ดันเสียหายไปซะก่อนแล้ว ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งของที่มีความเปราะบางเช่นนี้จะได้ไม่เสียของเพราะกลายเป็นของเสีย...