ห้ามเก็บปฏิทินเก่าเอาไว้

เมื่อใช้งานปฏิทินมาจนครบรอบปี หน้าที่ของปฏิทินก็ถึงคราวสิ้นสุดลงไปโดยปริยาย กลายเป็นของหมดอายุ (ของเสีย) ในมุมความเชื่อมองว่าการเก็บปฏิทินที่หมดอายุเอาไว้เปรียบเหมือนการยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆ วันเก่าๆ (แนวหดหู่) ไม่ก้าวหน้าไปไหน เกิดอุปสรรคปัญหา ไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึง "ห้ามเก็บปฏิทินเก่า" เอาไว้เด็ดขาด


ห้ามเก็บปฏิทินเก่า
ภาพ: Made-in-China

แต่ในบางครั้งปฏิทินก็มีบทบาทมากกว่าการเป็นสิ่งที่ใช้บอกวันที่ เช่น บางคนจดบันทึกข้อความสั้นๆมากมายลงไปบน "ปฏิทินตั้งโต๊ะ" ทำให้ตัดใจทิ้งไม่ลง ในส่วนนี้แนะนำให้เก็บปฏิทินเอาไว้ในฐานะ "ไดอารี่" โดยไม่นำออกมาตั้งโชว์เหมือนปฏิทินปกติ เอาไว้รู้สึกคิดถึงวันเวลาที่น่าประทับใจขึ้นมาเมื่อไหร่ค่อยนำออกมาเปิดดู (แต่ถ้าดูแล้วรู้สึกไม่ดีก็รีบโยนทิ้งไป)

"ปฏิทินจีน" (ปฏิทินฉีก) ที่มีสารพัดข้อมูลโหราศาสตร์จีนกำกับเอาไว้ส่วนมากจะไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่เพราะปฏิทินจะถูกฉีกทิ้งทุกวันอยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการเก็บปฏิทินจีนเฉพาะใบที่ตรงกับวันเกิดของลูกหลาน (เก็บใบเดียว) ก็ต้องเก็บให้ดีเสมือนเอกสารสำคัญ ส่วนหน้าอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็ให้ทิ้งไป

สุดท้ายคือกรณีที่ต้องการเก็บ "ปฏิทินแขวน" เอาไว้เพราะรูปภาพบนปกปฏิทินมีความสวยงามหรือมีคุณค่าทางจิตใจควรแก่การเคารพก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ แต่จะต้องดึงส่วนที่มี "วันที่" ออกให้หมด เหลือเอาไว้เฉพาะส่วนปกที่ต้องการ หลังจากนั้นจะนำไปใส่กรอบหรือทำอย่างไรก็สุดแล้วแต่ใจปรารถนาเลยครับ