ความหมายของเลข 333 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 3 ในทางโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของ "ดาวอังคาร" เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่ง "ความกล้าหาญ" ไม่เกรงกลัวใคร ประเภทที่พร้อมจะลุยไปข้างหน้าแบบไม่มีหยุดพัก เมื่อรวมเลข 333 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นพลังในการพุ่งไปข้างหน้าชนิดที่ยากจะหาสิ่งใดมาหยุดยั้งเอาไว้ได้


ความหมายของเลข 333 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 333 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจแบบไม่มีความลังเล เปิดเผยจริงใจ ตรงไปตรงมาแบบไม่มีการอ้อมค้อมใดๆ รักพวกพ้อง แต่มักออกไปในทางใจร้อนวู่วาม กล้าเกินตัว ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย (คนใจร้อนห้ามแตะ)

แม้เลข 3 จะเหมาะสำหรับตำรวจ ทหารและนักกีฬา แต่เลข 333 ก็อาจจะดูหนักเกินไป ยกเว้นกลุ่มที่ต้องใช้ความแรงมากเป็นพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเหล็ก เครื่องจักร รถยนต์ ปิโตรเคมี สามารถใช้เลข 333 เสริมเข้าไปในลักษณะของหมายเลขคอลเซ็นเตอร์สำหรับองค์กร