ต้นส้มเสริมฮวงจุ้ยในบ้าน

"ส้ม" จัดเป็นผลไม้มงคลที่สื่อถึงความผาสุก โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ ในทุกเทศกาลของชาวจีนแทบจะขาดส้มไม่ได้เลย แต่นอกจากส้มที่เป็นผล การปลูกต้นส้มเอาไว้ในบ้านยังช่วยเสริมฮวงจุ้ยและสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านได้ด้วย


ต้น้สมเสริมฮวงจุ้ย
ภาพ: Pinterest

ต้นส้มที่นำมาปลูกในบ้านจะเป็นส้มสายพันธุ์เล็กที่เน้นการดูแลง่าย เช่น ส้มจีน (ไม่ใช่ต้นส้มที่ปลูกในสวนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร) หมั่นดูแลรดน้ำเป็นประจำและใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มสารอาหารในดินบ้างเป็นครั้งคราว

การปลูกต้นส้มเพื่อเสริมฮวงจุ้ยในบ้านอาจไม่ได้คาดหวังผลผลิตที่มากมาย ไม่ได้หวังรสชาติที่หวานอร่อย เปรี้ยวๆฝาดๆบ้างก็ไม่เป็นไร เพียงแค่ได้เห็นการเติบโตผลิดอกออกผลแล้วเด็ดมากินก็ทำให้รู้สึกฟินแล้ว...