ความหมายของเลข 999 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 9 ในทางโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของ "ดาวเกตุ" (ดาวเนปจูน) เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่ง "จิตวิญญาณ" "สิ่งศักดิ์สิทธิ์" และ "ศาสตร์ลี้ลับ" เมื่อรวมเลข 999 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นพลังแห่ง "ปาฏิหาริย์" สมกับที่ถูกยกให้เป็นเลขมหามงคล


ความหมายของเลข 999 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 999 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งเสริมในด้านสติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณ หนุนนำความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ลางสังหรณ์แม่น (มาก) ยึดมั่นถือมั่นคุณธรรม อำนาจบารมี จินตนาการระดับอัจฉริยะพลิกโลก

เลข 999 สามารถใช้เป็นหมายเลขส่วนบุคคลและหมายเลขขององค์กร เหมาะสำหรับธุรกิจนำเข้าส่งออก เทคโนโลยีล้ำๆ งานต่างประเทศ นักดาราศาสตร์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ หมอดู นักบวช คนทรงเจ้าเข้าผี ภาพรวมคือใช้ได้ทุกอาชีพ ยกเว้นธุรกิจสีเทา!!!