ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สมบูรณ์แบบ

เกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง "เบอร์มงคล" บางคนอาจจะเกิดความสงสัยจนต้องตั้งคำถามว่า "เบอร์โทรศัพท์มือถือแบบไหนดีที่สุด?" คำตอบที่อยากจะสะท้อนกลับไปคือ "ไม่มี" เพราะไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือไหนที่ดีที่สุดจริงๆ


เบอร์มงคลสมบูรณ์แบบ

ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือไหนที่มีความสมบูรณ์แบบ 100% จนสามารถใช้ได้ครอบคลุมกับทุกคน ทุกวงการอาชีพ แต่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมเจาะจงเป็นรายบุคคลไป

เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ดีสำหรับบางคน อาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นๆก็เป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาและปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวหล่อหลอมให้เกิด "ตัวตน" ของคนๆหนึ่งขึ้นมา

ดังนั้นสิ่งสำคัญในการเลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ใช่การได้เบอร์ที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นการได้เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมกับตัวผู้ใช้ นั่นจึงจะเป็นคำจำกัดความของคำว่า "เบอร์มงคล" อย่างแท้จริง