เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนอน

ตามหลักธรรมชาตินั้น ห้องนอนของคนเราควรจะเป็นห้องที่เรียบง่ายที่สุด เน้นให้มีการระบายแสงและถ่ายเทอากาศได้ดี บางคนอาจจะเรียกว่า "ห้องโง่ๆ" ไม่ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงโดยเฉพาะบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกินกว่าความจำเป็น


เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนอน
ภาพ: Buro 24/7 Singapore

วิถีชีวิตในปัจจุบันทำให้ห้องนอนเต็มไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ตู้เย็น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจจะด้วยเหตุผลในด้านความจำเป็นหรือเกิดจากความเคยชินจนขาดไม่ได้ แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งของเหล่านี้ส่งผลกระทบทางลบต่อร่างกาย

นอกจากจะรบกวนการนอนแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่ในเมื่อมีเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเมื่อมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในห้องนอน คือ "การจัดวางตำแหน่ง" โดยเฉพาะจัดวางให้อยู่ในจุดที่ห่างจากเตียงนอนมากที่สุดเพื่อลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นเกินไป ไม่ต้องอาศัยหลักฮวงจุ้ยเยอะแยะมากมายมาอ้างอิง เพียงแค่ลองปรับตำแหน่งการจัดวางตามสภาพห้องนอนเท่าที่พอจะทำได้ แต่ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงจนเกินไปก็แนะนำว่าควรลดจำนวนสิ่งเหล่านี้ลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นจริงๆจะถือว่าดีที่สุด...