คุณสมบัติของเบอร์มงคล

"เบอร์มงคล" ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ที่มีการร้อยเรียงตัวเลขได้ดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วเบอร์มงคลคืออะไร? เบอร์แบบไหนถึงจะเรียกว่า "มงคล" ขออนุญาตตอบในภาพรวมโดยสรุปสั้นๆว่าเบอร์มงคลนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ 2 ข้อ ดังนี้


คุณสมบัติของเบอร์มงคล

1. เบอร์ที่ดีในตัวเอง
1.1 การร้อยเรียงลำดับคู่ตัวเลขที่ดี
1.2 ตำแหน่ง "ทักษา" จะต้องดีโดยไม่มีค่า "กาลกิณี"

2. เบอร์ที่ดีต่อผู้ใช้
2.1 ตรงดวงชะตา (วันเดือนปีเกิด)
2.2 ตรงกับอาชีพและความเป็นตัวตน

บางคนอาจจะได้เบอร์ที่ดีตามข้อ 1 มาใช้ คือ เบอร์ที่มีการร้อยเรียงลำดับคู่ตัวเลขที่ดีและไม่มีค่าทักษาที่เป็นกาลกิณีเลย แต่กลับไม่ตรงกับความเป็นตัวตนตามข้อ 2 เบอร์แบบนี้จะไม่เข้าข่ายเบอร์มงคล แต่เป็นเบอร์ที่ไม่ส่งเสริมในด้านบวกแต่ก็ไม่บั่นทอนในด้านลบ (ไม่ได้ - ไม่เสีย)

ดังนั้นในการพิจารณาเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขทั้งสองข้อด้านบนจึงจะเรียกได้ว่า "เบอร์มงคล" หรือ "เบอร์ตรงดวง" ที่มีอิทธิพลสนับสนุนส่งเสริมผู้ใช้ครับ...