พยากรณ์เบอร์ได้ ต้องพยากรณ์ชื่อและวันเดือนปีเกิดได้

เบอร์โทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นสิ่งใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า "เบอร์มงคล" ก็เพิ่งได้รับความนิยมเมื่อไม่นานมานี้


พยากรณ์เบอร์ พยากรณ์ชื่อ พยากรณ์วันเดือนปีเกิด

แต่รู้หรือไม่ว่าศาสตร์ที่ใช้ในการพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์มือถือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว

เช่นเดียวกับการพยากรณ์โดยใช้ "ชื่อ" หรือ "วันเดือนปีเกิด" เนื่องจากมีพื้นฐานมาจากศาสตร์เดียวกัน จึงใช้หลักการเดียวกันนั่นคือ "ศาสตร์ตัวเลข"

"พยากรณ์เบอร์ได้ ก็ต้องพยากรณ์ชื่อได้ แล้วก็ต้องพยากรณ์วันเดือนปีเกิดได้ด้วย"

ถ้าบอกว่าสามารถพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์มือถือได้ แต่กลับไม่สามารถพยากรณ์โดยใช้ "ชื่อ" หรือ "วันเดือนปีเกิด" อันนี้เท่ากับขัดแย้งกันเอง...