ขอขมากรรม ขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร

สำหรับผู้ที่มีปัญหาการงาน การเงิน ความรักหรือปัญหาอื่นๆเข้ามาแล้วได้รับคำแนะนำให้ทำการ "ขอขมากรรม" สามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศล จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวตามนี้ได้เลยครับ


ขอขมากรรม

ข้าพเจ้า... วันเดือนปีเกิด หากเคยทำผิดพลาดประการใด ด้วยการทำร้ายทั้งวาจา ใจและการกระทำที่เป็นการล่วงเกิน ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ ที่เป็นกรรมไม่ดี เป็นอกุศลกรรมด้วยเหตุอันใดก็ดี ด้วยการตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดี ด้วยความประมาทพลาดพลั้งก็ดี

ข้าพเจ้าขอขมากรรม ขออโหสิกรรม ขออภัยให้หมดหนี้เวรหนี้กรรม ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายรับผลบุญนี้ด้วยเถิด

และหากผู้ใดก็ตามที่ทำเวรทำกรรมกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมเพื่อเป็นอภัยทานให้หมดหนี้กรรมในชาตินี้และทุกๆชาติไป แล้วขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว... (อธิษฐานตามจิตที่คิด)