เปลี่ยนชื่อใหม่ เลวร้ายกว่าเดิม

การตั้งชื่อของคนไทยสมัยปู่ย่าตายาย (และบรรพบุรุษ) ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาจะเป็นชื่อที่มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ถ้าเป็นชื่อของผู้ดีมีอันจะกินก็จะอัพเลเวลให้มีความเลิศหรูดูเลอค่าขึ้นมาอีกขั้น


ชื่อมงคล ชื่ออัปมงคล

ตัดกลับมาในยุคปัจจุบัน การตั้งชื่อของคนรุ่นใหม่ต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วปวดใจ

หลายคนเปลี่ยนชื่อใหม่ให้มีความทันสมัย อันนี้เข้าใจได้ว่าอาจจะไม่ถูกใจชื่อที่ผู้ปกครองตั้งให้ (อาจจะถูกทักว่าชื่อไม่เป็นมงคล) แต่พอตั้งชื่อใหม่กลับใส่อะไรลงไปในชื่อบ้างก็ไม่รู้ กลายเป็นชื่อที่ "อัปมงคล" กว่าเดิม

บางคนแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อที่เรียกขานได้ง่าย แต่กลับใช้วิธีการสะกดที่พิสดาร เพิ่มวรรณยุกต์และตัวสะกดที่ไม่จำเป็นเข้าไปจนผิดหลักไวยากรณ์ อันนี้ก็ถือว่า "อัปมงคล" เช่นกัน

ชื่อที่มี "ความมงคล" จะต้องเรียกขานได้ง่าย (แต่ไม่เชย) ความหมายดี สะกดถูกหลักไวยากรณ์และที่สำคัญเมื่อแปลงค่าออกมาแล้วจะต้องได้รหัสที่ดีตามหลักโหราศาสตร์... (โปรดใช้วิจารณญาณ)