ถอนคำสาบาน ปลดพันธนาการ ทุกภพ ทุกชาติ

สำหรับผู้ที่มีปัญหาการงาน การเงิน ความรักหรือปัญหาอื่นๆเข้ามาแล้วติดตามไลฟ์ในหัวข้อ "ไขรหัสกรรม" โดยได้รับคำแนะนำให้ทำการ "ถอนคำสาบาน" สามารถตั้งจิตอธิษฐานแล้วเอ่ยตามนี้ได้เลยครับ


ถอนคำสาบาน

บทถอนคำสาบาน
"หากข้าพเจ้าเคยมีคำสาบาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ดี การงานก็ดี ความรักก็ดี ด้วยเหตุอันใดและในชาติปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถทำได้หรือชาติไหนก็ตามข้าพเจ้าเคยผิดคำสาบาน

ข้าพเจ้าขอถอนคำสาบาน ทุกภพ ทุกชาติ ให้พระแม่ธรณีเป็นพยาน 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ มีพระรัตนตรัยเป็นประธาน ข้าพเจ้าขอถอนคำสาบานให้หมดสิ้นคำสาบานได้ตั้งแต่วันนี้

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ราบรื่นด้วยเถิด สมหวัง สมความปรารถนา" (อธิษฐานตามที่ต้องการ)

ทั้งนี้เรื่องของการถอนคำสาบานเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ...