มากกว่าอาชีพหมอดูคือการเป็นที่ปรึกษาชีวิต

การทำอาชีพหมอดูนั้นไม่ยาก ขอเพียงมีวิชาความรู้แล้วพยากรณ์ออกมาตามศาสตร์ที่ร่ำเรียน ดวงเป็นอย่างไรก็ว่าไปอย่างนั้น เรียกว่า "ดูดวงให้รู้" แต่การเป็นที่ปรึกษาชีวิตนั้นจะแตกต่างออกไป


หมอดู ที่ปรึกษาชีวิต

ไม่ใช่เพียงแค่การมีวิชาแล้วพยากรณ์ออกมา แต่จะต้องชี้แนะแนวทางให้เกิดความกระจ่างอย่างถ่องแท้ เรียกว่า "ดูดวงให้เข้าใจ" เพื่อให้เขาดำเนินไปตามแนวทางที่ดีที่สุดสู่การมีชีวิตที่ดี

"ดวงดี ดวงร้าย" หมอดูคนไหนก็พยากรณ์ได้

แต่ดวงดีไม่ใช่สิ่งการันตีความสำเร็จ ดวงร้ายก็ไม่ได้หมายความว่าจะล้มเหลว

จริงอยู่ว่า "ดวง" ถือเป็นปัจจัยในการชี้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว แต่ไม่ใช่ทั้งหมด สิ่งสำคัญคือ "ความเข้าใจ" ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดอย่างแท้จริง และการทำให้เกิดความเข้าใจนั้นก็เป็นหน้าที่ของ... ที่ปรึกษาชีวิต