ปลาหลีฮื้อ สัญลักษณ์มงคลแห่งความเพียรพยายาม

"ปลาหลีฮื้อ" (ปลาไน) สัตว์มงคลที่สื่อความหมายถึงความพากเพียรพยายามอันนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต เปรียบเสมือนปลาหลีฮื้อที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการตะเกียกตะกายว่ายทวนกระแสน้ำเชี่ยวขึ้นไปวางไข่บริเวณต้นน้ำเพื่อขยายพันธุ์


ปลาหลีข้ามประตูมังกร
ภาพ: AntsPainter

ความพยายามของปลาหลีเป็นที่มาของภาษิตจีน "ปลาหลีข้ามประตูมังกร" เล่าเรื่องราวของฝูงปลาหลีแห่งแม่น้ำฮวงโหที่ได้ยินว่าบริเวณประตูมังกรมีความงดงามราวสรวงสวรรค์จึงพยายามว่ายทวนน้ำขึ้นไป แต่ประตูมังกรอยู่ในจุดที่สูงชันมาก ปลาหลายตัวจึงเริ่มถอดใจและล้มเลิกความพยายาม

ทว่าปลาหลีสีแดงตัวหนึ่งยังคงพยายามว่ายทวนกระแสน้ำจนในที่สุดก็ไปถึงประตูมังกรและหายวับไป ขณะที่ฝูงปลาที่เหลือกำลังจะว่ายน้ำกลับก็ได้ปรากฏมังกรตัวใหญ่โผล่เหนือประตูมังกรแล้วกล่าวว่าตนคือปลาหลีสีแดงที่ข้ามประตูมังกรมาและขอให้ปลาที่เหลือจงอย่าลดละความพยายาม

ดังนั้นปลาหลีฮื้อจึงกลายเป็นสัญลักษณ์มงคลที่ปรากฏอยู่บนผลงานศิลปะเพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้ผู้รับมีความทุ่มเทพยายามอันนำมาซึ่งความความสำเร็จ

ในขณะที่ปลาหลีฮื้อหลายตัวใช้ความพยายามจนกลายเป็นมังกรได้สำเร็จ แต่กลับมีปลาหลีตัวหนึ่งขี้เกียจกระโดดข้ามประตูมังกรจึงแอบขโมยแก้วมังกรไปกินเพื่อหวังจะกลายเป็นมังกรอย่างเขาบ้าง สุดท้ายปลาหลีฮื้อตัวนั้นจึงกลายเป็นมังกรไม่สมประกอบ โดยมีส่วนหัวเป็นมังกร แต่ส่วนท้ายยังคงเป็นปลาอยู่เหมือนเดิม