ต้นชัยพฤกษ์ ไม้มงคลเสริมความโชคดีมีชัย

"ต้นชัยพฤกษ์" ไม้ยืนต้นผลัดใบทรงพุ่มขนาดกลาง ดอกสีชมพูและผลมีลักษณะเป็นฝักยาว เชื่อว่าต้นชัยพฤกษ์เป็นไม้มงคลที่ส่งผลในเรื่องของชัยชนะและอำนาจวาสนา ทั้งการเอาชนะคู่แข่งและการข้ามอุปสรรคที่เข้ามาขัดขวาง สมชื่อ "ชัยพฤกษ์"


ต้นชัยพฤกษ์ ไม้มงคลแห่งความโชคดีมีชัย
ภาพ: Aloha Tropicals

ชัยพฤกษ์เป็นหนึ่งในเก้าไม้มงคลที่ใช้ในพิธีวาง "เสาเอก" หรือ "ศิลาฤกษ์" สำหรับก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับการปลูกเป็นไม้ประดับเสริมร่มเงาในสวน โดยควรเว้นระยะห่างจากตัวอาคารเพื่อให้ซึมซับความสวยของชัยพฤกษ์ได้อย่างเต็มที่