เรือสำเภาจีน เสริมฮวงจุ้ยความมั่งคั่งร่ำรวย

"เรือสำเภาจีน" (เรือสำเภาไม้) สัญลักษณ์มงคลแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย นิยมนำมาประดับเสริมฮวงจุ้ยในร้านค้าหรือสำนักงานเพื่อกระตุ้นโชคลาภ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาเทมา เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน


เรือสำเภาจีน (เรือสำเภาไม้)
ภาพ: Ockpetchem

ความเชื่อเรื่องเรือสำเภาจีนมีที่มาจากวิถีการเดินทางค้าขายของชาวจีนในอดีตที่ต้องใช้เรือสำเภาเป็นพาหนะโดยอาศัยกระแสน้ำและแรงลมขับเคลื่อน เรือสำเภาจีนจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ในการทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จ

ขนาดของเรือสำเภาจีนขึ้นอยู่กับความต้องการ ไม่จำเป็นต้องดูวันเดือนปีเกิดของผู้ครอบครองเพื่อวางกระดูกเรือ (แต่ถ้าสบายใจก็เอาเลย) หลักสำคัญอยู่ที่โครงสร้างและลักษณะของเรือจะต้องมีความสมบูรณ์

การประดับเรือสำเภาจีนจะต้องหันหัวเรือเข้าด้านในเหมือนการชี้นำเส้นทางให้โชคลาภพุ่งเข้าหา ส่วนการหันหัวเรือออกไปทางประตูจะกลายเป็นการชี้ช่องให้เงินทองไหลออกดังนั้นจึงห้ามเด็ดขาด

เนื่องจากเรือสำเภาจีนเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการทำมาค้าขึ้นซึ่งมีการเคลื่อนไหวจึงไม่เหมาะที่จะนำไปประดับเอาไว้ในจุดที่นิ่ง เช่น ห้องนอน เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ (นอกจากเรื่องความสวยงาม)