อย่ากลัวเลข 7 เลือกใช้ให้เหมาะรับรองปัง

การวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือ บางคนเลือกที่จะเลี่ยงเลข 7 เนื่องจากกลัวว่าใช้แล้วจะมีอุปสรรคมากมายเข้ามาในชีวิตจนตัวเองตกอยู่ในสภาพอมทุกข์ คิดมากและมองโลกในแง่ร้าย เว้นเสียว่าจะใช้กลุ่มเลขมังกร 789 เรียกว่าถ้าจะใช้ก็จัดหนักจัดใหญ่กันไปเลย


เลข 7 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

แต่เลข 7 มีข้อดีอยู่มากมายที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป อิทธิพลของเลข 7 ส่งเสริมให้มีความขยันอดทน รอบคอบรัดกุม ไม่ผลีผลามลงมือโดยขาดการยั้งคิด ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความไม่ประมาท (ปลอดภัยไว้ก่อน) คนที่มีไอเดียดีๆแต่ขาดความกระตือรือร้นควรเสริมเลข 7 เข้าไป

ข้อจำกัดของการวางเลข 7 เอาไว้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือคงหนีไม่พ้นตัวเลขอื่นที่นำมาประกบคู่ด้วย เนื่องจากมีเพียงเลข 8 ที่นำมาประกบแล้วให้ผลลัพธ์ดีที่สุด แต่การมีคู่ตัวเลข 78-87 อยู่ด้วยกันจะกลายเป็นกลุ่มเลขตระกูลมังกรซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่าคู่เลขทั่วไป

ส่วนตัวเลขระดับรองลงมาที่สามารถประกบคู่อยู่กับเลข 7 ได้ คือ เลข 4 (47-74) และเลข 9 (79-97) โดยจะให้ผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง "ไม่ดี - ไม่ร้าย" แต่ก็มีบางคนที่เหมาะจะใช้คู่เลข 47-74 และคู่เลข 79-97 ขึ้นอยู่กับพื้นดวงและลักษณะอาชีพที่สนับสนุนส่งเสริม