แก้ฮวงจุ้ยบ้านที่ไม่มีลมเข้า

"ลม" ถือเป็นหัวใจสำคัญในทางฮวงจุ้ย บ้านที่ไม่มีลมไหลเข้าออกได้สะดวกจึงถือว่าเป็นฮวงจุ้ยแห่งหายนะ เนื่องจาก "ลมเก่าไม่ออกไป ลมใหม่จึงไม่เข้ามา" ไม่มีพลังงานที่ดีไหลเข้าบ้าน ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเกิดอาการเจ็บป่วย (ในมุมความเชื่อมองว่าโชคลาภไม่เข้า)


แก้ฮวงจุ้ยลมไม่เข้าบ้าน
ภาพ: If Build Your Construction

สาเหตุหลักๆที่ทำให้ลมไม่เข้าบ้านได้แก่ 1. บ้านหันไปในทิศทางที่ไม่รับลม หรือ 2. มีการขยายต่อเติมนี่นั่นโน่นสารพัดเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยจนกลายเป็นการปิดช่องทางไม่ให้ลมเข้าออกได้สะดวก

ทางแก้ไขไม่ใช่การติดเครื่องปรับอากาศเข้าไปเพื่อใช้ลมสังเคราะห์แทนลมธรรมชาติ แต่จะต้องสร้างเส้นทางเพื่อดึงลมธรรมชาติเข้ามาในบ้านด้วยการใช้ตัวช่วย เช่น ลูกหมุมดูดอากาศ หรือ พัดลมระบายอากาศ

หลักการทำงาน คือ ระบายลมภายในบ้านออกไป แล้วเดี๋ยวลมจากภายนอกจะเข้ามาแทนที่เองโดยอัตโนมัติ จะไม่ใช้การอัดหรือเป่าลมจากภายนอกเข้าไป

ทั้งนี้การแก้ปัญหาลมไม่เข้าบ้านที่กล่าวมาเบื้องต้นเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุและทำได้แค่ผ่อนหนักเป็นเบา ดังนั้นในการออกแบบบ้าน ต่อเติมบ้านหรือเลือกซื้อบ้านจึงต้องพิจารณาเส้นทางลมด้วยว่าสามารถถ่ายเทได้ดีหรือไม่ จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ไขในภายหลัง