ว่านนางกวัก ไม้มงคลเสริมเมตตา เรียกทรัพย์

"ว่านนางกวัก" ไม้มงคลในกลุ่มว่านมหาเสน่ห์เรียกทรัพย์ ลักษณะใบคล้ายใบโพธิ์ บ้างเรียก "ว่านนางกวักใบโพธิ์" มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษได้ดีจึงช่วยฟอกอากาศในที่อยู่อาศัยได้


ว่านนางกวัก
ภาพ: FlorAccess

เชื่อว่าการปลูกว่านนางกวักเอาไว้ในบ้านจะช่วยเสริมเมตตามหานิยมแก่ผู้ปลูก เกิดความร่มเย็นเป็นสุข กวักเงินกวักทองเข้าบ้าน มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสาย สมหวังดังใจปรารถนา

ส่วนการปลูกเอาไว้ในร้านจะช่วยเสริมให้ทำมาค้าขึ้น กิจการเกิดความเจริญงอกงาม เหมือนการแตกหน่อของว่านนางกวักเมื่อใบเก่าแห้งหมดสภาพไปใบใหม่จะแตกขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ