มังกรจีนกับมังกรไทยต่างกันอย่างไร

ในศาสตร์ตัวเลขมีชุดตัวเลขมงคลที่ได้รับคำนิยายเอาไว้ว่า "เลขมังกร" โดยเป็นชุดตัวเลขที่เน้นผลลัพธ์ในด้านการเงิน แต่มังกรไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเพราะมีทั้ง "เลขมังกรจีน" และ "เลขมังกรไทย"


มังกรจีน 168 - มังกรไทย 789

มังกรจีนกับมังกรไทย
• มังกรจีนขนานแท้ ได้แก่ เลข 168 ใช้ในลักษณะการหมุนเงิน เน้นเพื่อนฝูง คู่ค้า ไม่มีบริวาร
• มังกรไทย ได้แก่ เลข 789 ใช้ในลักษณะบริหารเงินก้อนใหญ่ เน้นปกครองลูกน้องและบริวาร

แม้จะเรียกว่า "เลขมังกร" เหมือนกัน เน้นผลลัพธ์ในด้านการเงินเหมือนกัน แต่วิธีใช้งานต่างกัน (แน่นอนว่าราคาย่อมต่างกันตามไปด้วย)

ดังนั้น หากต้องการใช้เลขมังกรจะต้องเลือกใช้ให้ถูกคน ถูกงานและถูกดวง กรณีที่ไม่ได้เน้นผลลัพธ์หรืออยู่ในขอบข่ายเบื้องต้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลขมังกรแต่ประการใด...