เลข 1, 11, 111 พลังตัวเลขเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียงเกียรติยศ

เลข 1 ในทางโหราศาสตร์ใช้เป็นสัญลักษณ์แทน "ดาวอาทิตย์" สื่อความหมายถึง ความทรงพลังในตัวเอง แน่วแน่มั่นคง ตรงไปตรงมา เหมือนดวงอาทิตย์ที่ยืนหยัดเป็นศูนย์กลางในระบบสุริยะจักรวาล


1, 11, 111 เสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียงเกียรติยศ

อิทธิพลของเลข 1 คือ การสะท้อนภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำ ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างชื่อเสียง ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจและผู้ที่คิดการใหญ่

การเสริมความมงคลชีวิตด้วยการใช้เลข 1 จะต้องพิจารณาตัวเลขที่นำมาประกบด้านข้างซึ่งในทางโหราศาสตร์แนะนำให้ใช้เพียง 14 (41), 15 (51), 16 (61) และ 19 (91)

สำหรับเลข 11 แม้จะให้ผลลัพธ์ในการสร้างแรงกระตุ้น แต่ยังมีจุดบกพร่องอยู่หลายประการโดยเฉพาะการยึดมั่นในตัวเอง ดังนั้นหากคิดจะเสริมด้วยเลข 11 จึงแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ 111 แล้วเดินไปให้สุดกำลัง