พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ในวาระเริ่มต้นศักราชใหม่ ปีนักษัตรขาล วันที่ 2 เมษายน 2565 โดยระหว่างประกอบพิธีได้เกิดปรากฏการณ์ "พระอาทิตย์ทรงกลด" ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี


พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพที่ให้ อ.โจ ได้ทำหน้าที่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรม ตลอดจนคณะและผู้ที่มีส่วนร่วมในพิธีประสบความสำเร็จ ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มีชื่อเสียงก้าวไกล ครอบครัวสุขร่มเย็น ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์