ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ตั้ง "เสาหลักเมือง" ตามคติความเชื่อพราหมณ์ที่มีตั้งแต่สมัยสุโขทัยเกี่ยวกับการสร้างบ้านแปงเมือง โดยเชื่อว่าเสาหลักเมืองเป็นที่สถิตของเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยปกป้องคุ้มครองแผ่นดิน รวมทั้งยังเป็นการกำหนดชะตาบ้านเมืองหรือที่เรียกกันว่า "ดวงเมือง" ด้วยเช่นกัน


ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

เสาหลักเมืองในประเทศไทยมีการตั้งขึ้นในทุกจังหวัดๆซึ่งเป็นหลักเมืองของจังหวัดนั้นๆ แต่สำหรับเสาหลักเมืองที่เป็นเสาหลักของประเทศไทยจะอยู่ที่ "ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร" (ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร)

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ณ ชัยภูมิใจกลางพระนครใหม่ที่พระราชทานนามว่า "กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา" หรือ "กรุงเทพมหานคร"

การบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครตามพิธีพราหมณ์จึงเป็นการสักการะเสาหลักเมืองของประเทศไทย ไม่เพียงนำความสงบร่วมเย็นมาสู่บ้านเมือง แต่ยังเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วยการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินที่ทำมาหากินเพื่อดลบันดาลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382888
• Line: @ajarnjoe