เหรียญสองด้าน มุมมองที่แตกต่างของชีวิต

"เหรียญมีสองด้าน" สัจธรรมสะท้อนมุมมองการใช้ชีวิตว่าสิ่งต่างๆบนโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ด้านเดียว เหมือนเหรียญที่มี "ด้านหัว" และ "ด้านก้อย"


เหรียญมีสองด้าน

การใช้เหรียญเสี่ยงทาย ถ้าไม่ได้ "หัว" ก็ได้ "ก้อย" อยู่ที่ว่าจะพลิกด้านไหนขึ้นมาเพราะเหรียญมันหงายพร้อมกันทั้งสองด้านไม่ได้

ขนาดมองเลข "6" กลับหัวยังกลายเป็นเลข "9" ได้เลย

ในการตัดสินบางสิ่งบางอย่างว่า "ถูก" หรือ "ผิด" จึงไม่ควรเลือกพิจารณาจากมุมมองเพียงด้านเดียว สิ่งที่มองเห็นจากด้านเดียวอาจไม่ใช่ความจริง

เหนือขึ้นไปกว่านั้น อย่าด่วนตัดสินว่าผลลัพธ์จะมีเพียงแค่ "ถูก" หรือ "ผิด" เท่านั้น

เหรียญมีสองด้าน แต่ถ้ามีสองเหรียญมันสามารถออกได้ 3 หน้า (หัว, ก้อย และ กลาง)

โลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ "ถูก" หรือ "ผิด" เพราะมันยังมีสิ่งที่อยู่ตรงกลาง เหมือน "สีเทา" ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง "สีดำ" กับ "สีขาว"

ตัวอย่างเช่น "การโกหก" ที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี แต่ถ้าจำเป็นต้องโกหกเพื่อให้กำลังใจ โกหกด้วยความปรารถนาดี

การโกหกลักษณะนี้ แม้จะไม่ใช่สิ่งที่ "ถูก" แต่ก็ไม่ถือว่า "ผิด" ซะทีเดียว

ฝากไว้พิจารณา...